Hoppa till innehåll

HP Multi Jet Fusion (MJF) utskriftstjänster

HP Multi Jet Fusion (MJF) Printing Services

Norck: Lås upp innovation med HP Multi Jet Fusion

Norck levererar snabba, högkvalitativa MJF 3D-printlösningar som gör det möjligt för ingenjörer, designers och tillverkare inom flyg-, fordons-, robot-, medicin- och andra sektorer att tänja på gränserna för design och produktion.

Kapacitet för MJF-framgång: Produktionsfärdiga delar, inte bara prototyper

 • MJF-skrivare i industriell klass: Precision och repeterbarhet för komplexa geometrier, fina detaljer och konsekventa mekaniska egenskaper som är idealiska för funktionella delar.
 • Avancerade material: Produktionsklassade nyloner (PA12, PA11) som erbjuder en balans mellan styrka, flexibilitet, kemisk resistens och ytkvalitet.
 • Konsolidering av detaljer och designfrihet: Skapa komplexa sammansättningar som enstaka utskrifter, vilket förenklar leveranskedjorna och möjliggör tidigare omöjliga geometrier.
 • Efterbearbetning för olika behov Pärlblästring, färgning, polering och andra efterbehandlingsalternativ för att uppnå önskad estetik och funktionella krav.
 • Skalbar produktion: Från snabb prototyptillverkning till lågvolymproduktion - MJF överbryggar sömlöst klyftan mellan koncept och slutprodukt.

Norcks tekniska försprång: MJF som tillverkningslösning

 • Design för additiv tillverkning (DfAM): Expertvägledning för att optimera delar för MJF, maximera designfriheten, minimera materialanvändningen och säkerställa kostnadseffektiva resultat.
 • Materialval och prestandatestning: Matchning av rätt MJF-material till dina behov av styrka, flexibilitet, miljö och applikationsspecifika behov.
 • Processoptimering och simulering: Programvarustödd analys för att finjustera utskriftsparametrar för optimal detaljdensitet, ytkvalitet och måttnoggrannhet.
 • Rigorös kvalitetssäkring: Dimensionell inspektion, mekanisk provning och processkontroll för tillförlitlig och repeterbar produktion.

Varför välja Norck för HP Multi Jet Fusion?

 • Komplexa geometrier utan kompromisser: Producera intrikata detaljer, interna kanaler, gitterstrukturer och organiska former som är omöjliga att uppnå med traditionell tillverkning.
 • Påskynda produktutvecklingen: Iterera snabbt med funktionella MJF-prototyper, förkorta designcyklerna och kom snabbare ut på marknaden.
 • Delar för slutanvändning och tillverkningshjälpmedel: Skapa hållbara jiggar, fixturer, anpassade verktyg och produktionsdetaljer för små serier direkt med MJF.
 • Prestanda och repeterbarhet: Detaljer med konsekventa mekaniska egenskaper som lämpar sig för krävande tillämpningar inom olika branscher.
 • Din innovationspartner: Expertstöd från idé till färdig detalj, så att ditt MJF-projekt uppnår sin fulla potential.

Vad är HP Multi Jet Fusion?

HP Multi Jet Fusion är en additiv tillverkningsprocess som uppfanns av Hewlett-Packard. I denna process smälts partiklar från en bädd av plastpulver samman för att tillverka delar och enheter. Den hjälper till att omvandla design till skalenliga prototyper som ligger så nära den designade modellen som möjligt. Det används främst i de tidigaste stadierna av produktutveckling och kan användas i konceptuella modeller, funktionella prototyper, verktyg, elektronik och medicinsk industri.

3D-utskrift kräver 3D CAD-modeller för att skriva ut en del eller en enhet. 3D-modellerna kan skapas med parametrisk CAD-programvara som Solid Works och CATIA V5, eller med programvara för indelningsmodellering som 3DS och Blender.

Avancerad 3D-utskrift och additiv tillverkning

Vilka är fördelarna och nackdelarna med att använda MJF?

HP MJF används framför andra 3D-utskriftsprocesser på grund av:
- Kostnadseffektiv
- Snabb process
- Modellerna behöver inga stödstrukturer
- Minsta storlek 0,5 mm (0,02")
- Materialet är isotropt (97 %)
- Återanvändbart filament

Även om det finns nackdelar med att använda HP MJF:
- HP:s skrivare och material är skyddade av HP
- Begränsat materialutbud
- Begränsade färger
- Efterbearbetning krävs

Hur tillverkas den?

I HP:s multi-fusionsstråle skär 3D-skrivaren 3D-modellen i flera tvärsnitt och skriver ut dem lager för lager. Varje lager av pulvermaterial deponeras på en tryckbädd av en materialdeponeringsenhet. Därefter rör sig en termisk enhet över tryckbädden för att deponera ett smältmedel och ett detaljeringsmedel. Smältmedlet läggs på de ställen där pulverpartiklarna ska smälta samman, och detaljeringsmedlet appliceras på konturen för att hjälpa till att kyla delen. De termiska enheterna innehåller också infrarött ljus för att smälta samman partiklarna och bilda den önskade formen.
När den 3D-utskrivna modellen är klar ska den svalna innan den tas bort från plattformen. Efterbearbetning kan behövas för att ta bort överflödigt material och grader eller för att jämna ut ytor.

HP Multijet Fusion Printing

3D Model - HP Multijet Fusion Printing

HP Multijet Fusion-utskrift

HP multi-fusion jet

- Mest använda material:
- PA 11
- PA 12
- PA 12 40% GF
- PP

Delar och enheter ska följa särskilda konstruktionsregler för att skrivas ut korrekt. Norck erbjuder tekniska tjänster som hjälper dig att bekräfta din design för 3D-utskrift.

Norck: Din datadrivna partner för tillverkningsexcellens på begäran

Norck är en teknikdriven tillverkningsledare som specialiserar sig på CNC-bearbetning, 3D-printing, plåtbearbetning och formsprutning. Vår intelligenta, datadrivna strategi säkerställer exceptionell kvalitet, optimerade kostnader och sömlös hantering av leveranskedjan för företag över hela världen.

Viktiga tjänster:

Varför välja Norck?

 • AI-driven tillverkning: Data och AI optimerar våra processer för överlägsen kvalitet, minimerade kostnader och synlighet i leveranskedjan
 • Stor produktionskapacitet: Vårt omfattande partnernätverk i Europa och USA garanterar både låg- och högvolymproduktion.
 • Kompetens från början till slut: Vårt team av ingenjörer, datavetare och produktutvecklare säkerställer design för tillverkningsbarhet och oöverträffad service
 • Lösning med en enda källa: Norck effektiviserar din leveranskedja, minskar omkostnader, förbättrar köpkraften och levererar resultat just-in-time.
 • Online HP Multi Jet Fusion-tjänster: Norcks HP Multi Jet Fusion-tjänster online ger ett snabbt, enkelt och pålitligt sätt att förverkliga dina idéer med högkvalitativa, specialtillverkade delar.
 • HP Multi Jet Fusion-tjänster näradig: Din sökning efter HP multi jet fusion-tjänster slutar här. Norck erbjuder skräddarsydd teknik och tillverkningsstöd som börjar med dina unika projektbehov. Oavsett om du är ett lokalt företag eller söker online, levererar vårt expertteam högkvalitativa, anpassade HP multi jet fusion-lösningar för att få dina mönster till liv.

Upplev skillnaden med Norck. Få en offert snabbt för dina tillverkningsbehov idag!

VÅRA TJÄNSTER

VAD NORCK GÖR BÄST

OÖVERTRÄFFAT TEKNISKT STÖD

Teknisk expertis, varje steg på vägen

NORCK erbjuder kundanpassade tillverknings- och konstruktionslösningar som är skräddarsydda för dina specifika behov, inom olika branscher.

Optimera din design för produktion

NORCK:s ingenjörer kan granska din konstruktion och ge feedback för att förbättra tillverkningsbarhet, kostnadseffektivitet och effektivitet.

Din lösning, din skala

Oavsett om du behöver en enda prototyp eller fullskalig produktion är NORCK:s ingenjörer redo att samarbeta med dig. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan ge liv åt ditt koncept.

Skräddarsydda lösningar för NORCK-kunder

NORCK är specialiserat på att tillhandahålla unika tillverknings- och konstruktionslösningar som är utformade för att möta varje kunds specifika behov. Vår expertis täcker ett brett spektrum av industrier och applikationer.

VARFÖR NORCK?

Access to Huge Production Capacity - Norck

Få tillgång till enorm produktionskapacitet

Förutom Norcks egen produktionskapacitet har Norck tillgång till hundratals högkvalitativa leverantörer av tjänster inom plåt, CNC-bearbetning och 3D-utskrift i Europa och USA, vilket gör Norck till en av de ledande digitala tillverkarna i världen.

 Creating Supply Chain

Skapa motståndskraft i leveranskedjan

Att arbeta med Norck minskar effektivt dina risker för störningar i leveranskedjan, oförutsedda förseningar, prisfluktuationer och kvalitetsproblem, vilket ökar ditt företags motståndskraft i dess outsourcing och leveranskedja.

Innovation at Work - Norck

Innovation på jobbet

Förutom att vi är ett företag som arbetar med digital tillverkning med artificiell intelligens utvecklar vi också extremt innovativa tillverkningsverktyg, fixturer och naturligtvis mjukvarutillämpningar som RapidCAD, en mycket intuitiv och innovativ webbaserad CAD-applikation.

Art artificial intelligent system

Artificiell intelligens Förstärkt

Norck samlar in och använder tusentals datapunkter för att komplettera sina ingenjörer med ett toppmodernt artificiellt intelligent system för bättre design och tillverkningsbarhet.

Green Driven - Norck

Grönt drivet

Norck uppmuntrar sina partners att vara koldioxidneutrala och ger leverantörer som uppfyller kraven på koldioxidneutralitet företräde framför leverantörer som inte uppfyller kraven.

LÄS MER OM VÅRA MÖJLIGHETER

EUROPAS OCH USA:S LEDANDE FÖRETAG INOM DIGITAL TILLVERKNING